December 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

thaitam header

พิธีเปิดงาน Thailand Tractor & Agri-Machinery Show 2016
แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2559 (ThaiTAM)
นิทรรศการ "กษัตริย์เกษตร" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
นิทรรศการ "กษัตริย์เกษตร" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
นิทรรศการ "กษัตริย์เกษตร" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
พิธีลงนามความร่วมมือสามฝ่ายในการจัดงาน THAITAM 2016
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 กระทรวงพาณิชย์มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้

พิธีเปิดงาน Thailand Tractor & Agri-Machinery Show 2016 มหกรรมแทรกเตอร์และจักรกล เปิดงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร 2559 หรืองาน THAITAM 2016  โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรไทยให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกที่ถูกจัดขึ้น วันที่ 2-11 ธ.ค 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น.ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเกษตรไทย 2559  

 

 

    Download Poster >>>

 ThaiTAM2020

ผู้เข้าชม

6018625
เดือนที่ผ่านมา
รวม
54832
6018625

2020-12-04 05:27

Background Image

Header Color

:

Content Color

: