December 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

thaitam header

พิธีเปิดงาน Thailand Tractor & Agri-Machinery Show 2016
แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2559 (ThaiTAM)
นิทรรศการ "กษัตริย์เกษตร" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
นิทรรศการ "กษัตริย์เกษตร" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
นิทรรศการ "กษัตริย์เกษตร" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
พิธีลงนามความร่วมมือสามฝ่ายในการจัดงาน THAITAM 2016
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 กระทรวงพาณิชย์มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้

การประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ครั้งที่ 11 / 2560 เรื่อง การเตรียมงานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย 2560 ดูพื้นที่จัดงาน, เตรียมความพร้อมการเจรจาธุรกิจกับต่างประเทศ ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

    Download Poster >>>

 ThaiTAM2020

ผู้เข้าชม

6018626
เดือนที่ผ่านมา
รวม
54832
6018626

2020-12-04 05:34

Background Image

Header Color

:

Content Color

: