มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2565
Thailand Tractor & Agri-Machinery Show 2022

1-10 ธันวาคม
1-10 December
ข่าวสาร
ผู้ร่วมออกงานมากกว่า 50 บริษัท
สถานที่จัดงาน
ภายในงานเกษตรกำแพงแสน ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม
มหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตรไทย ประจำปี 2565
Thailand Tractor & Agri-Machinery Show 2022